פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח אבטלה

ביטוח אבטלה

ביטוח סוציאלי המעניק הגנה קצובה, על פי תנאים הקבועים בחוק, למבוטח שלא ניתן לספק לו עבודה התואמת את כישוריו, או בפשטות מובטל.

ביטוח חובה במסגרת חוק הביטוח הלאומי.

עלות הביטוח כלולה בסכומים הנגבים מן המעבידים והעובדים במשק ע"י המוסד לביטוח לאומי.