פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

בדיקה רפואית

בדיקה רפואית

נערכת בד"כ באחד משני מקרים : אם היא נדרשת ע"י המבטח כתנאי לקבלה לביטוח חיים, עפ"י קריטריונים שנקבעו על ידו ( גיל, סכומי ביטוח, בעיה רפואית ידועה וכו')  או לצורך בירור תביעת מבוטח ( א.כ.ע, נכות וכו')