פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

אובדן כושר עבודה חלקי

אובדן כושר עבודה חלקי

אובדן כושר העבודה בשיעור של 25% עד 75%