פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח אובדן כושר עבודה לפי הגדרה מקצועית/עיסוקית

ביטוח אובדן כושר עבודה לפי הגדרה מקצועית/עיסוקית

ניתן לרכישה במקצועות ספציפיים בלבד, בד"כ "צווארון לבן".

מונח המגדיר מצב בו ,עקב מחלה או תאונה, המבוטח אינו יכול לעסוק בעיסוק בו עסק ערב האירוע
כמו כל א.כ.ע הוא יכול להיות מלא או חלקי, זמני או לצמיתות.
מוחלט: לפחות 75% שלילת כושר עבודה.
חלקי: 25-74% שלילת כושר עבודה.