פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף משתנה

ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף משתנה

תשלום פיצוי חודשי במקרה א.כ.ע , על פי תנאי הפוליסה.

הפרמיה נקבעת לפי גיל המבוטח בעת רכישת הביטוח ומשתנה מדי שנה על פי הגיל המעודכן.