פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף קבוע

ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף קבוע

תשלום פיצוי חודשי במקרה א.כ.ע, על פי תנאי הפוליסה.

הפרמיה נקבעת לפי גיל המבוטח בעת רכישת הביטוח ואינה ממשתנה , למעט הצמדה למדד.