פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

איזון אקטוארי / מאזן אקטוארי

איזון אקטוארי / מאזן אקטוארי

איזון אקטוארי

השוואת נכסי מבטח או קרן פנסיה להתחייבויות כלפי המבוטחים ושאיריהם להבטחת כיסוי ההטבות גם לאחר עליית מספר הזכאים להן.

מאזן אקטוארי

מאזן המציג נכסים והתחייבויות של מבטח או קרן פנסיה, כאשר צד ההתחייבויות מתבסס על חישובי ריביות היוון ותוחלת חיים משוערת של המבוטחים ושאיריהם.